Gå til hovedindhold

6. Idéudvikling og prioritering

-

Indhold

  Ved du, hvordan I skal nytænke og udvikle kreative idéer, og hvordan de efterfølgende skal prioriteres og udvælges? Første del handler om idéudviklingsfasen, der er en åbnende proces, og du vil få råd og metoder til hvordan netværket kan udvikle idéer og hvad I skal huske undervejs. Anden del handler om, hvordan I skal gå fra kvantitet til kvalitet. Du vil blive præsenteret for råd og metoder til, hvordan I kan vurdere og systematisere idéerne, for at kunne prioritere og sortere fra.

  Udvikling og generering af idéer er centralt i netværksarbejdet, som skal skabe nye løsninger og nye arbejdsgange gennem innovation og nytænkning. Innovative idéer skal faciliteres gennem både rammesætning og idéudviklingsmetoder.

   

  Idéudviklingsfasen er en åbnende proces, hvor der skal leges med virkeligheden. Formålet med idéudviklingen er i første omgang at skabe så mange idéer som muligt – der er fokus på kvantitet frem for kvalitet. Kvaliteten, prioritering og videreudvikling af idéerne arbejdes der med efterfølgende.

  Fem elementer som understøtter kreativ idéudvikling

  Særligt følgende fem elementer er gode at tænke ind, når I udvikler idéer. Kombinér gerne elementerne med de metoder, som beskrives senere.

  1) Få kroppen med
  Fysisk bevægelse fordrer kreativitet. Du kan f.eks. hænge netværksmateriale og andet på væggen, som deltagerne kan gå på udkig i og lade sig inspirere af, så du undgår stillesiddende idéudvikling.

  2) Byg videre på hinandens idéer
  Du skal overveje, hvem du skal have med til idéudviklingen, så der er mange forskellige fagligheder, kompetencer og perspektiver, som kan bygge videre på hinandens idéer.

  3) Skab fysiske forstyrrelser
  Når I genererer idéer, kan det begrænse at sidde i de sædvanlige møderum. Når du skaber fysiske forstyrrelser, understøtter du netværksdeltagerne i at tænke nyt og bryde med vante tankemønstre.

  4) Søg forskelligheden
  Du skal understøtte netværket i at søge forskelligheden og blive i den, da deltagerne på den måde kan udfordre hinandens perspektiver og generere ny viden.

  5) Skab rum for samtale
  Giv rum til samtalen mellem netværks-deltagerne og bryd først ind, når det er nødvendigt at facilitere drøftelsen eller sikre fremdrift.

   

  Råd til idéudvikling

   

  • Fokuser på kvantitet frem for kvalitet – leg med virkeligheden uden at begrænse jer af, hvad der umiddelbart virker umuligt eller urealistisk at gennemføre.
  • Sammensæt deltagerkredsen til idéudvikling, så tværfaglighed og forskellighed sikres, ved at inddrage deltagere som har driftsindsigt, ekspertindsigt, medarbejderindsigt, borger- og brugerindsigt, ledelsesindsigt, politisk-strategisk indsigt og kreative, innovative kompetencer osv.
  • Skab et kreativt rum, hvor deltagerne kan tænke utraditionelt – f.eks. ved at sikre bevægelse og fysisk aktivitet, skabe fysiske forstyrrelser som adskiller sig fra klassiske mødebordsopstillinger, facilitere med henblik på forskellighed frem for konsensus og give rum til samtale.
  • Undgå vurderende adfærd – tænk i "JA OG" og undgå "JA MEN"
  • Understøt de vilde og begejstrende idéer – ingen idéer afkastes i idéudviklingen. Sidenhen kan I dykke ned i dem og se om ikke også de skæve indslag og fjollede idéer kan blive til realiserbare idéer.
  • Sæt rammer for den selektive del af idéudviklingsprocessen – hvad skal I særligt lede efter? Hvilke værdier eller effekter vil I gerne fremme i netværksarbejdet?
  • Skriv alle idéer ned, så I har dem undervejs i netværksarbejdet.
  • Skab et tidspres. Giver du deltagerne 5 minutter til at skrive de første 3 idéer, så hold de 5 minutter. Tydeliggør tidspresset med et æggeur eller en klokke.

   

  Herunder finder du en række metodiske greb, der er brugbare til at facilitere en åben og samtidig systematisk idéudvikling.

   

   Brug redskabet til at forberede og planlægge idéudviklingsprocessen

  Prioritering af idéer er en lukkende proces. Det handler om at vurdere og systematisere idéer for at prioritere nogle - og sortere andre fra. Prioriteringen afsluttes med en beslutning om, hvilke idéer netværket vil arbejde videre med. Der findes flere forskellige prioriteringsøvelser. Det mest væsentlige ved disse er, at I:

  • Ender med et begrænset antal idéer. Pas på ikke at tage munden for fuld og sats i stedet på nogle enkelte rigtig gode idéer.
  • Tydeliggør mål/effekt/værdiskabelse, samt realiserbarhed som parametre for udvælgelse. De bedste idéer skaber værdi samtidig med, at de er lette at gennemføre.

  Udvælg kriterier for prioriteringen
  Inden du sammen med netværket prioriterer hvilke idéer I skal arbejde videre med, er det en god idé og finde ud af, hvad der er vigtigt for jer – hvilke kriterier skal I udvælge og prioritere idéer ud fra. 

  Tænk i sammenhænge mellem idéerne
  Ofte vil flere idéer være i "familie", og der kan med fordel tænkes i, om flere af idéerne kan kombineres til et begyndende koncept. Det er en god idé at holde sig kommunikation for øje, når der prioriteres i netværkets idéer.

   Råd til prioritering af idéer
  • Hold fokus på kvalitet frem for kvantitet – gå fra mange idéer til gode idéer.
  • Søg orden og struktur i den kvantitativt store mængde idéer.
  • Vurder idéernes merværdi gennem forskellige prioriteringsøvelser.
  • Hav kommunikation in mente, når I foretager prioriteringerne.
  • Fokuser på det unikke i idéerne – både indholdsmæssigt og kommunikativt.
  • Se på tværs af idéerne – hvilke idéer er i "familie" med hinanden? Kan de grupperes til begyndende koncepter?
  • Begræns mængden af idéer, der arbejdes videre med. Det kan være svært at teste mange idéer på én gang.
  • Se sammenhængen mellem idéerne. F.eks. kan det måske begrænse mulighederne for test, hvis alle idéer skal løftes af den samme aktørgruppe.
  • Vurder ud fra de prioriterede idéer om der er behov for at inddrage nye aktører i netværket. 

   

  Herunder finder du metoden Prioriteringskoordinater og eksempel på et prioriteringskoordinatsystem, som kan bruges til at arbejde systematisk med prioritering af idéer.