Gå til hovedindhold

4. Opdagelse

-

Indhold

  Hvordan kan du få nye perspektiver på den nuværende praksis? Har du og dine netværksdeltagere et fælles udgangspunkt for netværksarbejdet, eller adskiller jeres opfattelser sig fra hinanden? I denne fase bliver du præsenteret for, hvordan I kan kvalificere viden i netværket og skabe opmærksomhed på, hvilken værdi og forandring I ønsker at skabe. Ved at gå på opdagelse kan du sammen med dine netværksdeltage både skabe relationer og tillid – og få ny inspiration og idéer at arbejde ud fra. Læs afsnittet, og få råd og metoder til hvordan du kan forberede og gennemføre opdagelserne.

  Ved at gå på opdagelse har I mulighed for at se praksis med nye, undrende øjne. Turen på opdagelse kan give et fælles udgangspunkt for netværksarbejdet og gøre jer endnu klogere på, hvilken værdiskabelse og forandring I skal forfølge.

   

  At gå på opdagelse handler om at få nye øjne på den kendte praksis, samt at afprøve og kvalificere den viden, der findes i netværket. Borgerne, virksomheder, de fagfaglige og andre deltagere vil have vidt forskellig viden eller indgangsvinkler til det tema eller område som I arbejder med.

  Måske finder I ud af, at det som I troede I vidste, ikke er det samme som andre opfatter. I skal derfor tage en tur på opdagelse for at afprøve og sætte spørgsmålstegn ved jeres nuværende viden, så I kan blive klogere og se nye udfordringer eller problemstillinger i jeres tema. Det giver bedre muligheder for at finde relevante løsninger og skabe den ønskede værdi.

   

  Derfor skal I gå på opdagelse

  Kvalificering af viden og problemopfattelse
  En tur ud i praksis kan være med til at udfordre og kvalificere netværkets nuværende viden.

  Et styrket samarbejde og gode relationer
  Ved at tage dine netværksdeltagere med på opdagelse, kan I lære hinanden at kende og skabe gode, tillidsfulde relationer fra start. Samtidig kan I få et fælles udgangspunkt for dialog i netværksarbejdet.

  Inspiration og viden til idéudvikling
  Det er lettere at få nye og kreative idéer, når I kan lade jer inspirere af gode citater, billeder og de indtryk I fik på jeres tur.

  Sammenligningsgrundlag for værdiskabelse
  Det materiale I indhenter gennem jeres opdagelsestur, kan I bruge til at sammenligne praksis før og efter idéerne testes, så I kan se, hvilken effekt og værdi idéerne skaber.

   

  Forbered jeres tur på opdagelse

  Når du planlægger opdagelsesturen, skal du først og fremmest tage stilling til formålet med opdagelserne: På hvilken måde skal opdagelserne bidrage til jeres netværksarbejde? Formålet med opdagelserne har betydning for den måde, opdagelserne planlægges.

  Før du tager på opdagelse, er det vigtigt at overveje, hvordan I skal indsamle materiale og hvad I skal fokusere på, eller om der er "fri leg". Netværket skal kunne arbejde med materialet som grundlag for større indsigt, idéudvikling og værdiskabelse. Samtidig skal materialet, der bliver indsamlet, kunne formidles. Det vil sige, tænk på at få billeder, citater, anekdoter med og skriv noter, som kan bruges til analyse, inspiration og dokumentation i det videre arbejde, samt i din kommunikation i og om netværket. Hvis du vælger at tage flere netværksdeltagere med på opdagelse, bør I aftale, hvilke metoder og dokumentationsformer I vil bruge. Det anbefales, at I bruger flere former for dokumentation.

   Når du går på opdagelse skal du huske at...
  • Se verden med nye øjne: For at udfordre og kvalificere jeres viden i opdagelsesfasen, skal du og dine netværksdeltagere se verden med nye øjne, bl.a. ved at påtage jer nye roller: Hvis jeg var dårligt gående, hvad ville jeg så se? Måske trappetrinene pludselig ser højere ud. Jo længere væk fra sit eget daglige omgivelser man går på opdagelse, desto lettere er det.
  • Vær bevidst om hvordan I præsenterer jer: Når I præsenterer jer for den institution eller de borgere, I går på opdagelse hos, skal I beskrive jeres interessefelt så åbent som muligt, for ikke at afskære jer fra information. Sig ikke: "jeg undersøger adgangsforholdene", men "jeg undersøger, hvordan huset bliver brugt".
  • Giv et sandfærdigt billede af jeres tur på opdagelse: Fortæl altid hvem du er, og hvad du skal med materialet. Aftal på forhånd, at du vil tage billeder eller optage lyd og forklar i hvilken sammenhæng det vil blive brugt. Opbyg et tillidsforhold til borgeren, virksomheden, institutionen eller hvem du besøger. Tillid kan eksempelvis opbygges gennem small talk, så dem du taler med også kan få et indtryk af, hvem du er.

   

  Herunder finder du beskrivelser af forskellige metoder til opdagelse og materialeindsamling

   

  Brug redskabet herunder til at forberede jeres tur på opdagelse. Redskabet kan f.eks. udfyldes på et netværksmøde, så alle får en stemme.

   

  Her kan du se et eksempel på en invitation til en idéworkshop, hvor borgere og andre relevante aktører er inviteret til at samarbejde om at producere ny viden om temaet.