Gå til hovedindhold

3. Fokusering

-

Indhold

  Ved du hvordan du skal fokusere og kvalificere netværkstemaet, og på hvilken måde du skal engagere dine netværksdeltagere? I dette afsnit får du redskaber til, hvordan du i samarbejde med netværksdeltagerne kan skabe en fælles retning i netværksarbejdet, og hvordan du som netværksleder kan understøtte fokuseringen og få deltagernes perspektiver på netværkstemaet. Du vil videre få råd og metoder til at forbedrede og planlægge fokuseringen af netværkstemaet.

  Når du har fundet netværkets deltagere, skal I udvikle et fælles grundlag for det videre netværksarbejde. Det handler om at kvalificere temaet og fokusere på de elementer, som vækker interesse og engagement hos deltagerne.

   

  Du skal have dine netværksdeltagere med til fokuseringen af netværkstemaet, så deres perspektiver kan sættes i spil i en fælles dialog, og I sammen kan finde en retning i netværksarbejdet. Brug fokuseringen som en platform for at tale åbent om deltagernes forskellige perspektiver og holdninger til temaets udfordringer og potentialer.

  Som netværksleder er det din opgave at understøtte, at deltagernes interesser, ønsker og visioner balanceres, så I kan formulere et retningsgivende og fokuseret tema.

  Herunder finder du en række gode råd til fokuseringen:

   Råd til fokuseringen

  • Tag udgangspunkt i temaet. Dyk ned i temaet med deltagerne, og understøt dem i at finde et eller flere fælles fokuspunkter for netværksarbejdet.
  • Faciliter en fokusering med retning, som skaber energi og fremdrift ved at formulere udfordringer og problemer som potentialer. Stil visionære spørgsmål i form af "hvordan kan vi..." og "hvad nu hvis". I stedet for "hvordan kan vi undgå…" skal du facilitere samtaler og drøftelser ud fra "hvordan giver vi lyst til…"
  • Fokuser på at finde konkrete hændelser og eksempler på de udfordringer og problemer I drøfter. Hvis I ikke kan finde eksempler og hændelser, som bekræfter det udvalgte fokus, bør I overveje om det er et relevant fokus at arbejde videre med i netværksarbejdet.
  • Vær klar på, og italesæt gerne overfor netværkets deltagere, at fokus kan - og må - ændre sig, når I senere tager på opdagelse og får nye indsigter.
  • Fokuser på at udfolde og beskrive de udfordringer, som I arbejder med – sidenhen vil I kunne bruge beskrivelserne som nulpunktsmålinger og øjebliksbilleder til at kunne dokumentere værdiskabelsen og effekten af netværksarbejdet. Gem beskrivelserne til det fremadrettede arbejde.
  • Lav gerne relations- og tillidsøvelser første gang netværksdeltagerne møder hinanden før I påbegynder selve fokuseringen. Gruppedynamikken er vigtig for at skabe ny læring og få et fælles fodslag for det fremadrettede netværksarbejde. Find relationsøvelser i metodekataloget.

   

  Du kan f.eks. bruge metoderne ’Find drømmen’ og ’Problemtræet’ til at facilitere fokuseringen.

   

  Herunder er et refleksionsværktøj, som kan understøtte dig i fokuseringen.