Gå til hovedindhold

Facilitering - skab fremdrift og ejerskab

Som leder af et netværk eller en workshop skal du skabe retning og fremdrift i gruppearbejdet ved at facilitere møder, dialogerne og sikre at deltagerne har forudsætninger til at bidrage aktivt.

Indhold

  Facilitering som en del af netværksledelsen

  Når du som netværksleder skal indtage en faciliterende rolle, betyder det, at du skal gøre det let for netværkets deltagere at udrette det, som de finder værdifuldt og ønsker. Således skal du som facilitator understøtte de deltagende i at finde og beslutte den retning på netværksarbejdet, som de finder væsentlige – dette ved at du leder på proces, på dialog og på mødets form.

   

  Faciliter strategisk med øje på indhold
  Det kan være godt at overveje, hvordan du som netværksleder både skal være facilitator, men også nogle gange være involveret i indholdsmæssige drøftelser, indtage en styrende rolle i forhold til indhold og være ambitiøs og effektsøgende.

  Som netværksleder skal du være strategisk, når du faciliterer netværksarbejdet i en politisk styret organisation. Derfor er det væsentligt at være opmærksom på dine forskellige kasketter, hvis du ønsker at bidrage til netværksarbejdets indholdSom netværksleder har du samtidig en central rolle i at sikre intern support til de løsninger og idéer, som udvikles i netværksarbejdet – både hos de deltagende aktører, men også i organisationen som helhed og hos administrative og politiske beslutningstagere.

   

  Skab ejerskab gennem facilitering
  Det er dog vigtigt, at facilitering af indhold ikke bliver til styring eller overstyring på indhold. Det er væsentligt, at du som netværksleder løbende reflekterer over, hvordan du kan finde en balance mellem at facilitere på indhold og styre på indhold. Ved at uddelegere opgaver og understøtte netværksdeltagerne i at arbejde videre med arbejdet – også mellem møderne – kan du understøtte ejerskab og engagement i netværksarbejdet.

   

  Faciliter med øje for fremdrift
  Som netværksleder skal du passe på med at træffe alle beslutningerne selv – i stedet kan du understøtte, at netværksdeltagerne træffer beslutninger – og også træffer beslutninger, som taler ind i de dagsordener, der er i kommunen. Sørg derfor for at lægge beslutningsretten ud, frem for selv at træffe beslutninger. Din opgave som facilitator bliver derfor at udpege de muligheder, der er ved at bryde frem i netværksdeltagernes drøftelse, så deltagerne klarere ser, hvad sagen handler om, og hvad der kan gøres ved den.

   

  Skab forudsætninger for facilitering fra start

  Afstem forventninger fra start
  Det er vigtigt, at du som netværksleder sikrer, at roller og ansvarsfordeling i netværksarbejdet fra start er forventningsafstemt, så netværksdeltagerne ved hvilke forventninger du har til dem, og så du ved hvilke forventninger netværkets deltagere har til dig.

  Overvej hvad der er vigtigt for dig at sige på første netværksmøde eller i mødet med netværksdeltagere.

  Herunder kan du finde et eksempel på, hvordan andre netværksledere har præsenteret sig selv og netværksarbejdet på det første netværksmøde via et PowerPoint show. Brug det gerne som skabelon, hvis du vil forventningsafstemme på første møde, hvor netværksdeltagerne er samlet.

   Gør det let at bidrage
  Hvordan gør man deltagerne i stand til at kunne bidrage hver gang de medvirker på et netværksmøde? I virkeligheden er det ret simpelt – det handler om god mødeledelse - at forberede de deltagende på, hvad der skal ske, og hvad de skal være en del af på det enkelte netværksmøde. Det kan f.eks. være en velbeskrevet mødeindkaldelse og en detaljeret dagsordensbeskrivelse til møder og workshops, så deltagerne kan forberede sig til netværksarbejdet. Beskriv hvordan deltagerne kan forberede sig før mødet, og hvad formålet med mødet er.