Gå til hovedindhold

Kompetencefællesskabet

Kompetencefællesskabet er et fagligt fællesskab af netværksledere, som benytter deres kompetencer til at skabe innovation, facilitere processer, involvere borgere og skabe netværksbaserede løsninger i organisationen. Læs mere om kompetencefællesskabet her og find ud af hvordan du kan bruge det.

Indhold

  Netværksledere i kompetencefællesskabet løser hver 1-2 opgaver for organisationen om året, dels for at udvikle egne kompetencer og for at skabe værdi for organisationen ved at sætte kompetencerne i spil. Du kan få gavn af netværksledernes kompetencer til at løse forskellige opgavetyper, som kalder på netværksledernes faglighed.

   

   

   

  Når du har behov for kompetencefællesskabet til en opgave, skal du beskrive din opgave. Her kan du med fordel beskrive:

  • opgavens formål
  • hvad opgaven drejer sig om
  • hvornår opgaven skal løses
  • hvem/hvilke afdelinger netværkslederen skal samarbejde med om opgaven
  • et estimat af opgavens omfang og forventede arbejdstid.

  Hvis du er i tvivl om hvordan du skal beskrive opgaven, om opgaven kan blive løst af kompetencefællesskabet eller har andre spørgsmål, kan du altid kontakte Sekretariat for Netværksstrukturen eller et medlem af kompetencefællesskabet.

  Når du har en opgave til kompetencefællesskabet er der flere måder, du kan rekruttere en eller flere netværksledere til opgaven.

  • Du kan tage kontakt til Sekretariat for Netværksstrukturen, som kan formidle din opgave til alle netværksledere i kommunen via Yammer.
  • Du kan tage kontakt til en fra kompetencefællesskabet, og få personen til at formidle din opgave til alle netværksledere i kommunen via Yammer.
  • Du kan tage direkte kontakt til en netværksleder med en opgave, hvis du har behov for en særlig kompetenceprofil for at få opgaven løst. Det kan f.eks. være hvis du har brug for en netværksleder der har en bestemt faglighed. Hvis du er i tvivl om hvem du kan kontakte direkte, kan du henvende dig til Sekretariat for Netværksstrukturen forinden og drøfte mulighederne.

  Rekruttering af netværksledere til at lede netværk eller lede større, langstrakte processer foregår fortsat via organisationens chefer.

  Kompetencefællesskabet består af netværksledere og understøttes af Sekretariat for Netværksstrukturen. Netværkslederne byder egne kompetencer og erfaring ind, for at styrke fagligheden i fællesskabet og mødes til:

  • En årlig kompetencedag.
  • 1-2 workshops om konkrete emner årligt.
  • Inspirationsoplæg for organisationen.

  Derudover modtager kompetencefællesskabet nyhedsbreve fra Sekretariat for Netværksstrukturen med information om organisationens netværksbaserede arbejde, inspiration, viden og gå-hjem-møder.

  Hvis du har et ønske til næste inspirationsoplæg eller en workshop, gerne vil modtage nyhedsbrevet om netværksbaseret arbejde eller har andre idéer, spørgsmål eller ønsker, kan du kontakte netværkskonsulent Ida Skov Nielsen på 43686094 eller isn@albertslund.dk

  Her kan du læse mere om den uddannelse netværkslederne har været på, samt finde information og materialer fra de tre hold fra hhv. 2014, 2015 og 2017.