Udbud og indkøb

Udbud og indkøb er ansvarlige for en del opgaver. På denne side findes informationer om afdelingens rolle, og hvorfor kommunen lægger vægt på udbud.


Udbud?

Albertslund kommune er omfattet af udbudsreglerne, hvorfor kommunen er udbudspligtig for kontrakter vedrørende bygge- og anlægsopgaver, tjenesteydelser og vareindkøb osv. Endvidere er vi forpligtet til at konkurrenceudsætte kontrakterne for at opnå bedre og billigere priser på markedsvilkår, og dermed begrænse den offentlige sektors omkostninger.

Udbud og indkøb afdeling består af en udbuds- og indkøbskonsulent, en controller, en IT kontrakt manager samt en studentermedhjælper.

Ansvarsområder:

Udbud og indkøbsafdelingen er ansvarlige for en del arbejdsområder heriblandt;

  • Udbud: Gennemførelse af EU-udbud og generelt konkurrenceudsættelse af kommunale opgaver og indkøb, både som projektleder og medlem af arbejdsgruppe.
  • Drift og vedligeholdelse af kommunens e-handelssystem (RAKAT).
  • Implementering af SKI, VIF og AK kontrakter på tværs af organisationen.
  • Kontraktsyring og leverandøropfølgning på kommunes indgået indkøbsaftaler.