Nyhedsbrev 2015 - november

Der er de seneste uger blevet testet, taster, implementeret og undervist på højttryk i det nye KMD Opus Rakat indkøbssystem. Arbejdet er nu så fremskredent, så vi forventer at være klar til at ’trykke på knappen’ et sted i uge 47. Herefter vil systemet være live og klar til at modtage brugernes indkøbsordrer.


Indkøbssystemet

Om lidt går Rakat i luften

Der er de seneste uger blevet testet, taster, implementeret og undervist på højttryk i det nye KMD Opus Rakat indkøbssystem.

Arbejdet er nu så fremskredent, så vi forventer at være klar til at ’trykke på knappen’ et sted i uge 47. Herefter vil systemet være live og klar til at modtage brugernes indkøbsordrer.

Trods systemets høje brugervenlighed har det alligevel været en høj prioritering for os, at brugerne er blevet ordentligt instrueret til brug i systemet fra starten. Derfor har der været afholdt en række undervisningsseancer i Rakat i løbet af oktober måned i Rådhusets KB-sal, hvor brugerne har fået lejlighed til at kaste et blik på systemet, og spørge ind den videre proces.

Og for også at nå ud til de brugere, der i første omgang ikke havde mulighed for at deltage i undervisningen, vil vi ifm. driftsstarten distribuere diverse vejledninger og instruktioner til indkøbssystemet, så alle har muligheden for at være med fra start. Og undervisningen vil blive gentaget på et tidspunkt efter behov.

Vi håber, at kommunens indkøbere vil tage godt imod Rakat, og at de samtidig vil huske at sparre med os i form af tilbagemeldinger til Indkøbskontoret. Så vil vi kunne få lavet de tilpasninger, der er nødvendige for at det kan blive et rigtig godt værktøj for os alle.


Nye aftaler

Legetøjsaftale med stort sortiment

Der er netop indgået ny legetøjsaftale, som træder i kraft til december. Aftalen omfatter tre leverandører og et meget bredt sortiment fra hver leverandør. Aftalen imødekommer således behovet for et bredt sortiment. Der vil blive givet nærmere information om, hvordan man køber ind på aftalen dels direkte til relevante enheder, som vil være brugere af aftalen – dels vil den blive lagt ind i det nye indkøbssystem.

Tekniske hjælpemidler

Første del af udbudsrunden vedrørende de tekniske hjælpemidler er gennemført og der er indgået nye kontrakter, som trådte i kraft den 1. november 2015. Det drejer sig om bl.a. toilet- og badestole, badebænke, rollator og arbejdsstol med centralbremse.

Aftalerne er sendt til relevante brugere af aftalerne og vil ligeledes være at finde i det nye indkøbssystem.