Nyhedsbrev 2015 - Juni

I nyhedsbrevet fra indkøbs- og udbudskontoret kan du blandt andet læse om de nyeste og kommende aftaler samt status på kommunens indkøbssystem. Derudover er der nyt om udbudskontorets bemanding.


Indkøbssystem

Som I ved, står kommunen overfor anskaffelse af et indkøbssystem. Vi har i foråret været igang med at undersøge forskellige systemer og her har det blandt andet været vægtet højt, at det skal være mest muligt brugervenligt  og enkelt. Nogle af brugerne/indkøbsansvarlige har derfor været involveret i afprøvning af forskellige systemer - tak for det. Den endelige beslutning om systemet er lige på trapperne og vi glæder os til at komme igang med at implementere det efter sommerferien  - herunder undervisning af indkøbsansvarlige. I vil blive informeret om det videre forløb.

BuboBubo

Udover at være navnet på en Ugle er BuboBubo er det også navnet på et indkøbsanalyseværktøj som indkøbs- og udbudskontoret fremover vil komme til at benytte. Redskabet skal gøre os klogere på indkøbsmønstre, anvendelsen af aftaler m.m. Ligesom vi også får bedre muligheder i forhold til at følge op på leverandører og at spotte nye områder, hvor det eventuelt kunne være relevant med en aftale.

Nye aftaler på vej

  • Madservice til visiterede borgere
  • Dagligvare til visiterede borgere
  • Tøjvask til hjemmeboende borgere
  • Grov arbejdsbeklædning

I hører nærmere, når processerne er afsluttet og aftalerne er klar - påregneligt i løbet af efteråret.

Udbudsplan

Inden for det næste halve år, forventes en række udbud at blive gennemført, i henholdsvis  VIF, SKI og i albertslund kommune. her i blandt kan nævnes f.eks. legetøj, personlig pleje og praktisk hjælp, tekniske hjælpemidler,  tøjvask til sundhedshuset, kropsbårene hjælpemidler, sygeplejartikler og forbrugsartikler

 

Besøg på institutioner og skoler

Der er nu aftalt besøg hos de fleste af jer, som omtalt i sidste Nyhedsbrev (april) - og nogle besøg er gennemført.

Statusmøder med leverandører

Indkøbs- og udbudskontoret holder med mellemrum statusmøder med leverandørerne på de forskellige aftaler for at følge op på aftalerne og få en dialog med leverandørerne om eventuelle udfordringer i forbindelse med aftalerne. Derfor må I meget gerne orientere os, hvis I oplever problemer eller andet i forbindelse med aftalerne, som vi med fordel kan tage op på disse møder. I kan  skrive til udbudskontoret på udbud@albertslund.dk. Ligeledes må I meget gerne henvise sælgere fra forskellige firmaer til at henvende sig via udbud@albertslund.dk.

Personalenyt

Mia Petersen går på barsel med udgangen af juni. Til at varetage Mias opgaver i barselsperioden er ansat Indkøbs- og udbudskonsulent Birgitte Stræde, som vil være i kontoret frem til udgangen af maj 2016.