Nyhedsbrev august 2015

I nyhedsbrevet er der bl.a. nyt om implementering af kommunens indkøbssystem - og du kan se, hvilke datoer der er undervisning i systemet.


Indkøbssystemet er i fuld gang med at blive implementeret

Vi er nu i fuld gang med implementeringen af det nye indkøbssystem, KMD Opus Rakat, og det forløber efter planen. Netop nu skal vi i gang med at oprette de medarbejdere, der køber ind, som brugere i systemet. De decentrale enheder, der ikke endnu har indberettet de relevante indkøbere til Udbuds- og indkøbskontoret, bedes derfor gøre det senest den 14. august.

I løbet af oktober måned skal indkøberne undervises i brugen af Rakat. Der er planlagt fire ens undervisningsseancer. I kan selv frit vælge, hvilken dag I ønsker at deltage – og I behøver ikke tilmelde jer på forhånd, I skal bare møde op. Sæt allerede nu et stort X i kalenderen på en af følgende dage:

Onsdag den 21. oktober, kl. 9-11

Torsdag den 22. oktober, kl. 13-15

Mandag den 26. oktober, kl. 9-11

Tirsdag den 27. oktober, kl. 12.30-14.30

Undervisningen foregår i KB-salen.

Hvis I er i tvivl om noget, så kontakt os endelig på udbud@albertslund.dk eller på tlf. 43 68 76 55.

Nye aftaler

Den 1. september 2015 er der kontraktstart på flere nye kontrakter. Det drejer sig om nedenstående. Hjemmesiden vil blive opdateret med de nye aftaler.

Aftaler til visiterede borgere: madserviceordning, tøjvaskeordning og indkøbsordning. Der er to leverandører på hver ordning.Grov arbejdsbeklædning og profilbeklædning, hvor der er indgået aftale med Orloff Firmatøj A/S, som bl.a. har til huse i Albertslund.

Fødevarer

Der er en udbudsproces i gang på aftale på fødevarer. Udbuddet gennemføres af SKI og Albertslund Kommune deltager i arbejdsgruppen hos SKI. Det tegner til, at der kommer mange økologiske varer på aftalen. Det falder godt i tråd med Albertslund Kommunes økologi-krav. I følge SKI vil der være kontraktstart i løbet af forår/sommer 2016. Indtil da fortsætter vi med den eksisterende aftale.