Nyhedsbrev 2014 - september

Tak for opbakningen og deltagelsen i dialogmøderne. Du kan her læse referat og powerpoint fra mødet med institutionsområderne samt finde kontaktinformationer for Udbud-og indkøbskontoret


Indkøb og leverandører

For at opnå størst mulige besparelser, bør indkøbere i Albertslund Kommune foretage indkøb på de aftaler som Albertslund kommune har indgået.

Hvis du eller din institution ønsker at indgå indkøbskontrakter (samhandel eller rammeaftale) på nye område– så kontakt udbud- og indkøbskontoret, så vi sammen kan sikre kontraktens juridisk indhold og varetage kommunens interesser.

Derudover er du velkommen til at kontakte os, hvis I oplever det problemer med en leverandør så vi kan tage kontakt til leverandøren, og stå for udredningen sammen med jer.

Du kan til enhver tid skrive til os på udbud@albertslund.dk

Henvis også gerne leverandører til ovenstående e-mailadresse.

 

Dialogmøde:

Referat og Powerpoint

 

Gældende indkøbsaftaler:

Du kan finde alle nuværende aftaler på medarbejdersiden.

 

Nye aftaler indgået i 2014

Undersøgelseshandsker: Mediq vandt udbuddet og vi forventer kontraktstart d. 1/10.