Indkøbspolitik / nye ændringer

Vi skriver en masse ting!


Her kan du læse Albertslund Kommunes indkøbspolitik 2018 - 2020, som fortsætter samme linje som den gældende indkøbspolitik med 5 bærende principper, som omfatter miljø og bæredygtighed, innovation, det sociale ansvar og fair konkurrence og et effektivitetsspor.

De bærende principper er konkretiseret i 6 indsatsområder, hvor tre af dem understreger Albertslund Kommune som en bevidst forbruger:

1. Bæredygtige indkøb

2. Innovative indkøb og samskabelse

3. Socialt ansvar

De tre øvrige indsatsområder fokuserer på professionalisering af indkøb og effektivitet:

4. Effektive indkøb

5. Totaløkonomiske indkøb

6. Fælles om indkøb