Vold og trusler om vold

Det er afgørende for et godt arbejdsmiljø, at kunne give borgere og samarbejdspartnere ordentlig service og kompetent sagsbehandling i trygge rammer.


Derfor skal alle medarbejdere og ledere have særlig fokus på risikoen for vold og trusler om vold. De skal forholde sig aktivt til den.

Albertslund Kommunes overodnede holdning til vold og trusler om vold er, at dette er uacceptabelt og at der skal være en nultolerence i f.t. denne adfærd. Forstået sådan, at ingen voldshandling eller trussel om vold må negligeres. Der skal straks iværksættes en understøttende proces, så lignende situationer undgås i fremtiden.

KommuneMED har valgt at arbejde med en overordnet skabelon, som er rammen for udarbejdelsen af en mere lokal politik. Den overordnede skabelon indeholder de elementer, der skal indgå i eller drøftes i forbindelse med udarbejdelsen af retningslinjen. Den endelige retningslinje bliver udarbejdet i de lokale MED-udvalg, m.h.p. at der udarbejdes en retningslinje, som giver mening for de individuelle enheder og som både forstås og efterleves af medarbejderne i kraft af "nærheden" til det lokale arbejdsmiljø.

Den lokale retningslinje og de materialer I har udarbejdet skal evalueres på de lokale MEDmøder eller personalemøder med MEDstatus 2 gange årligt. På denne måde sikrer I også, at der er et løbende fokus på hvor man finder oplysningerne også i de perioder, hvor der ikke sker noget.