Psykologisk krisehjælp og rådgivning

Psykologbistand og bistand ved misbrug af alkohol, medicinmisbrug, euforiserende stoffer og ludomani.


MIDLERTIDIG ÆNDRING PGA. CORONA

Psykologiske behandlinger , fx. i forbindelse med stress, gennemført telefonisk. Hvis der ikke ønskes telefonisk behandling, udskydes behandlingen til sundhedsmyndighederne har ændret retningslinjer i forhold til corona.

Der kan forsat igangsættes nye forløb efter den almindelige procedure ved at kontakte Falck Healthcare, se nedenstående.

Akut psykologisk krisehjælp fortsætter som hidtil.

 

Alle ansatte i Albertslund kommune kan få psykologisk krisehjælp og psykologisk rådgivning ved arbejdsrelaterede problemstillinger.

Som en del af ordningen kan lederen deltage sammen med medarbejdere i et møde med psykologen. Det kan gøre det lettere ved hurtig, begivenhedsmæssig sygdom medarbejdere gennem gensidig forståelse og blot fokus på, hvordan arbejdet kan gendannes til arbejdet på det bedste mulige måde.

Det er Falck Health Care, som står for psykologisk krisehjælp og psykologisk rådgivning. Falck Healthcares vagtcentral kan kontakte på: 7010 2012.

Alle ansatte kan få Psykologisk krisehjælp og psykologisk rådgivning.
Falck Healthcares vagtcentral kan kontaktes på: 7010 2012. Der kan ringes til Falck Healthcare hele døgnet alle ugens dage.

Ved henvendelse skal følgende oplyses:

 • Navn
 • Afdeling man er ansat i
 • Hvad man ønsker hjælp til

Henvendelse psykologisk krisehjælp kan ske med eller uden aftale med leder. Leder skal altid orienteres hurtigst muligt.


Henvendelse om psykologisk rådgivning sker efter aftale med leder eller alternativt leders leder/ HR eller AMR/TR/FTR, hvis den ansatte ikke kan gå til sin leder. Det er ikke lederens opgave at vurdere medarbejderens behov for psykologisk rådgivning.

Psykologisk krisehjælp

Den/de ansatte kan ved behov for psykologisk krisehjælp henvende sig døgnet rundt til Falck Healthcare. Her er mulighed for:

 • Telefonisk døgnrådgivning af en psykolog. I akutte tilfælde inden for en time.
 • Støtte til krisestyring til den ramte ledelse og medarbejdere inden for to timer.
 • Individuel psykologisk krisehjælp til den berørte medarbejder.

Normalt går der maksimum 72 timer fra den første henvendelse til det første møde med den behandlende psykolog.

Psykologisk rådgivning

Henvendelse til psykologisk rådgivning og misbrugskonsulent sker efter aftale med leder. Alternativt efter aftale med leders leder/HR eller AMR/TR/FTR, hvis den ansatte ikke kan gå til sin leder.

Det er ikke lederens opgave at vurdere medarbejderens behov for psykologisk rådgivning.

Den ansatte kan også ved behov for psykologisk rådgivning henvende sig døgnet rundt til vagtcentralen. Selve psykologkonsultationen foregår typisk mellem kl. 8.00 og 18.00 på hverdage. Der er mulighed for psykologkonsultation i hele Hovedstadsområdet.

Efter psykologens vurdering vil den ansatte blive tilbudt op til fem timers psykologisk rådgivning pr. henvendelse. Hvis psykologen vurderer, at der er behov for hjælp ud over de fem timer, skal den ansatte have en godkendelse fra sin nærmeste leder.


Udover de fem timers psykologisk rådgivning giver ordningen mulighed for, at lederen kan deltage sammen med medarbejderen i et møde med psykologen. Det kan gøre det lettere at fastholde eventuelle sygemeldte medarbejdere gennem gensidig forståelse og mere fokus på, hvordan medarbejderen kommer tilbage til arbejdet på den bedst mulige måde. Her skal det understreges, at lederen udelukkende vil deltage i møde med psykologen, hvis medarbejderen ønsker det.

Det er enheden selv, der skal betale for eventuelle ekstratimer. Regningen for de ekstra timer sendes direkte til lederen, som skal anvise og betale den.

 

Den/de ansatte kan få psykologisk krisehjælp:

 • Ved arbejdsulykker, herunder trafikulykker under udførelse af arbejdet. Her dækkes den/de direkte implicerede i hændelsen og de kolleger, der overværer ulykken
 • Ved arbejdsrelateret vold og trusler om vold. Her dækkes den/de direkte implicerede i hændelsen og de kolleger, der overværer den 
 • Ved arbejdsrelaterede pludselige dødsfald. Her dækkes kolleger og nærmeste pårørende til afdød

Læs mere om, hvordan vi takler vold mod ansatte her

Psykologisk rådgivning
Den ansatte kan få psykologisk rådgivning ved arbejdspladsrelaterede problemstillinger.

Det kan for eksempel være:

 • Arbejdsrelateret stress
 • Mobning/chikane
 • Udbrændthed
 • Omstrukturering
 • Fyring
 • Misbrugsrådgivning