Seksuel opmærksomhed fra borgerne

Guide til håndtering af udfordringer i arbejdsmiljøet”.


NFA, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har lavet en guide til arbejdspladserne: ”Seksuel opmærksomhed fra borgere. Guide til håndtering af udfordringer i arbejdsmiljøet”.

Guiden er målrettet social- og sundhedsområdet.

Formålet er at sætte fokus på seksuel opmærksomhed fra borgere. Og at give arbejdspladserne inspiration til at involvere både medarbejdere og ledere i en fælles indsats for at minimere belastninger som følge af seksuel opmærksomhed fra borgere. Der sættes fokus på nogle af de typiske dilemmaer, som medarbejdere står over for, når de på den ene eller anden måde skal forholde sig til borgerens seksualitet.

Seksuel opmærksomhed fra en borger kan komme til udtryk på mange måder, f.eks. i form af ’forelsket adfærd’, sjofle bemærkninger, fysiske tilnærmelser eller deciderede overgreb.

Seksuel opmærksomhed kan være udtryk for en bevidst handling, men kan også være ubevidst, f.eks. når en borger med demens eller nedsat kognitiv funktion onanerer eller går rundt
uden tøj på i det offentlige rum. I praksis kan det være svært at skelne mellem bevidste og ubevidste handlinger. Og uanset hvad, kan adfærden være en belastning for både medarbejdere, pårørende og andre patienter/borgere.

Du kan finde guiden her