Fælles ansvar for indsatsen mod mobning og chikane/negative handlinger – IGLO-princippet

Der synes at være en sammenhæng mellem ledelse og mobning. Undersøgelser peger på, at mobning oftere opstår på arbejdspladser, hvor ledelsen er inkompetent, fraværende, konfliktsky eller ikke ved, hvordan konflikter skal håndteres. Citeret fra rapporten ”Mobning og negativ adfærd på arbejdspladsen” NFA, 2009.


 • Skab rammer for et godt psykisk arbejdsmiljø
 • Formulér en handlingsplan mod mobning med klare retningslinjer – handlingsplanen skal laves i samarbejde med medarbejderne
 • Tag ansvar for, at handlingsplanen mod mobning bliver ført ud i livet
 • Sørg for, at planen bliver fulgt op og revideret f.eks. i forbindelse med en APV
 • Sørg for en tydelig ansvars- og opgavefordeling
 • Sig tydeligt fra over for mobning, både generelt og konkret
 • Tag henvendelser om mobning alvorligt
 • Tag initiativ til en grundig undersøgelse af den konkrete sag
 • Hent hjælp udefra, hvis det er nødvendigt
 • Sæt mobning på dagsordenen
 • Sig klart fra over for mobning
 • Tag problemet op med ledelsen
 • Vær med i aktiviteter, der fremmer trivsel
 • Sig fra over for mobning
 • Lyt til den kollega, der føler sig mobbet
 • Gå til din tillids- eller sikkerhedsrepræsentant
 • Tal med din nærmeste leder
 • Vær med i aktiviteter, der fremmer trivsel
 • Fortæl det til din leder
 • Gå til din tillids- eller sikkerhedsrepræsentant
 • Skriv ned, hvad det er, du oplever som mobning
 • Tal med familie og venner om det, du oplever
 • Brug virksomhedens tilbud om krisehjælp
 • Søg hjælp hos en psykolog eller læge

Hvordan kan du være med til at forebygge og håndtere mobning på arbejdspladsen?

 • Tal ikke bag om ryggen på dine kolleger eller leder
 • Stop rygter og sladder
 • Sig fra over for mobning
 • Lær at løse konflikter på en konstruktiv måde
 • Vær med i aktiviteter, der fremmer trivsel
 • Kend og brug din virksomheds handlingsplan mod mobning

Det er arbejdsgiveren der har det overordnede og formelle ansvar for at forebygge og håndtere mobning på arbejdspladsen.

Men alle – Individ, Gruppe, Ledelse og Organisation (IGLO) - skal være med i arbejdet mod mobning.

IGLO står for:

Individet er den enkelte medarbejder

Gruppen kan være teamet eller afdelingen

Ledelsen kan være mellemledere

Organisationen kan være MED-udvalg og øverste ledelse

Når der skal ske en forandring i en organisation, er det afgørende, at alle niveauer deltager.