Definition på mobning

Drillerier, der af begge parter opfattes som godsindede eller enkeltstående konflikter, er ikke mobning. Seksuel chikane er en særlig form for mobning, hvor mobningen har seksuel karakter


Mobning

Arbejdstilsynets definition på mobning er: "Det er mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem."

Af den Europæiske rammeaftale om mobning og vold på arbejdspladsen, 2007, fremgår det, at: "Gensidig respekt blandt kolleger på alle niveauer på arbejdspladsen er et af de vigtigste kendetegn ved en succesfuld organisation. Derfor er mobning på arbejdspladsen uacceptabelt."

En anden definition eller måde at beskrive mobning på er "Mobning er de handlinger, der bevidst forsøger at skade og nedgøre en anden person. Det kan medvirke til at ekskludere denne person fra et fællesskab eller markere denne persons sociale position som uinteressant, kedelig, uværdig og perifer i forhold til de magtfulde i gruppen. De magtfulde i en gruppe kan dermed gøre det helt tilladeligt at udøve krænkende handlinger mod en eller flere personer. At blive mobbet er at blive nedgjort og gjort til genstand for andres sociale spil om indflydelse og magt."

Det centrale aspekt i mobning er ofrenes oplevelse af at de bliver krænket. Det har derfor ingen betydning, om handlingerne er udtryk for ubetænksomhed eller om der er et decideret ønske om at krænke offeret.

Men det har selvfølgelig en betydning for offerets oplevelse af mobningen, om der er tale om ond vilje eller ej. Hvad der er årsagen, kan man dog først vide, når man har taget problemet op og har fået talt om det.

Seksuel chikane

Der er tale om seksuel chikane, når en eller flere personer i enkeltstående tilfælde eller som et mere systematisk handlingsmønster, dvs. gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for uønskede handlinger af seksuel karakter, som vedkommende opfatter som krænkende. I de fleste tilfælde udøves seksuel chikane af mænd over for kvinder, men det er vigtigt at være opmærksom på, at mænd også kan udsættes for seksuel chikane.