Formål

Der skal laves en APV senest hvert 3. år på den enkelte arbejdsplads. Det er et lovkrav og fremgår af arbejdsmiljøloven. Bemærk at APV'en også skal revideres før, der er gået 3 år, hvis der sker ændringer i arbejdet eller i arbejdsmetoder- og processer, der har betydning for arbejdsmiljøet.


Det er hensigten, at virksomhedens ledelse og medarbejdere skal se en APV som en arbejdsmetode og en løbende proces, der har til formål at forbedre arbejdsmiljøet og skabe trivsel blandt de ansatte.