Easy Translate

Tolke fra Easy Translate bestilles via en portal, www.easytranslate.com. Easy Translate er primær leverandør på fremmødetolkning og telefontolkning og sekundær leverandør på videotolkning.


På Easy Translates portal er de afdelinger, der bruger meget tolk, blevet oprettet med en afdelingsprofil. Få linket til din afdeling fra din tolkeansvarlige eller find det på denne liste.

Når du er logget ind på din afdelings profil, kan du se alle tolkninger bestilt i afdelingen og du kan skifte ejer på en tolkning, hvis du f.eks. skal overtage en kollegas samtale. Du kan aflyse en tolkning uden beregning indtil 24 timer inden aftalen. Klik på aftalen for at aflyse eller skifte ejer.

Easy Translate har lavet en guide til bestilling. Der bestilles via en simpel procedure, hvor der skal udfyldes tidspunkt og sprogkombination. Der er mulighed for at oplyse borgers navn og cprnummer, men det skal du ikke gøre. Vi oplyser ikke borgerens cprnummer til tolkebureauer. Skriv evt. et fornavn, hvis du selv har brug for det for at holde styr på dine tolkninger.

Når bestillingen er gået igennem, vil du modtage en mail med tolkens kontaktoplysninger.
Efter tolkesamtalen vil du igen modtage en mail, hvor du skal bekræfte tolkningens varighed, så der kan blive afregnet korrekt. Bekræft inden 48 timer. Fakturaen sendes automatisk til det rette EAN-nummer.


Easy Translates videotolkningsløsning, Easy Talq, er en app, der kan downloades til Mac og Android, så tolkning kan køre på telefon, tablet eller Ipad. Bestilling sker i samme portal eller via appen. Husk at Easy Translate er sekundær leverandør på videotolkning.