Æresrelaterede konflikter

Kommunens medarbejdere skal kunne reagere, hvis borgere henvender sig som offer for en æresrelateret konflikt. Kommunen har et konsulent team, som støtter medarbejderne i at håndtere situationen.


Kommunens team om ikke-ønskede ægteskaber præsenteres i denne pjece.

Team om ikke-ønskede ægteskaber yder professionel vejledning, som kan styrke de ansattes rolle, uden at teamet overtager kontakten til den unge.

Alle typer medarbejdere kan komme i en situation, hvor en ung henvender sig med et behov for hjælp p.gr.a. af trussel om æresrelateret konflikt eller et ikke-ønsket ægteskab: skolelærere, rådgivere, frontpersonale på Rådhuset, udegående medarbejdere.

Teamet har viden om:

•Unge, som er under pres for at indgå et ægteskab

•Unge, som er blevet gift mod deres vilje

•Unge, som har brudt med deres familie p.gr.a en kæreste eller generationskonflikter.

Der kan ofte være brug for at handle akut, men samtidig for at fare med lempe for ikke at forværre situationen. Teamet kender til generationskonflikter og ægteskabstraditioner og har kontakt til fagfolk indenfor mægling og psykologisk støtte.

Teamet skal orienteres om alle sager, for at kunne få et overblik og lave en vidensopsamling. Derfor skal du kontakte teamet, når du får en henvendelse om et ikke ønsket ægteskab

Handleplan til sager om æresrelaterede konflikter

I tilfælde, hvor der indledes en social sag p.g.a. af et ikke-ønsket ægteskab eller en æresrelateret konflikt, skal der oprettes en koordinerende handleplan. 

Regeringen har fokus på æresrelaterede konflikter og det er et lovkrav at lave en handleplan i disse sager.

Team om ikke-ønskede ægteskaber har udarbejdet en skabelon, der kan bruges til handleplanen.