Miljøseminarer

Miljørepræsentanterne deltager på to årlige miljøseminarer.


Miljøseminarer er møder, der har til hensigt at kvalificere arbejdspladsernes miljøarbejde. Derfor er der dialog og sparing om miljø og grøn hverdag. Miljøseminarerne er også forummet for ledelsesinformation til miljørepræsentanterne og feed back den anden vej.
Miljørepræsentanterne har mødepligt til miljøseminarerne, og skal ved afbud sende en suppleant fra institutionen.

Læs reportager fra tidligere miljøseminarer.

Hvis du ønsker et emne behandlet på et miljøseminar så skriv til Andreas Hedeby Jensen, ahb@albertslund.dk

Miljøseminar 015

4. Miljøseminar i Vallensbæk Mose