Miljøhåndbog og affaldssortering

Alle medarbejdere skal kende miljøhåndbogen


Arbejdspladsens miljøhåndbog indeholder retningslinjer for god miljøadfærd, som alle medarbejdere i Albertslund Kommune skal følge.

Den indeholder også kontaktoplysninger på medarbejdere som din miljørepræsentant skal kontakte, hvis nogen på arbejdspladsen ikke kan efterleve miljøhåndbogens retningslinjer eller er i tvivl om hvordan man gør.

Din miljørepræsentant eller leder kan fortælle dig, hvor jeres lokale miljøhåndbog findes.

Download en miljøhåndbog eller sorteringsvejledning 

Her findes de senest opdaterede miljøhåndbøger og sorteringsvejledninger. Der er to forskellige typer, og du skal vælge den der passer til affaldsordningen på din arbejdsplads.

Arbejdspladser tilmeldt Materialegårdens Servicesjak

Til enheder, typisk børneinstitutioner, der ikke har tilknyttet medarbejdere der står for driften af affaldsgården, og hvor Materialegårdens Servicesjak henter stort affald til sortering, elektronik, affald til deponi og farligt affald. Medarbejderne skal selv bringe affaldet til beholderne i affaldsgården.

Miljøhåndbog

Sorteringsvejledning

Arbejdspladser med affaldsgårde til alle affaldstyper

Til enheder, typisk større enheder som skoler o.lign, der har tilknyttet servicepersonale der står for driften af affaldsgården. Alt affald bringes til affaldsgården, hvorfra det bortskaffes. 

Miljøhåndbog

Sorteringsvejledning

I disse enheder hentes alt affald med undtagelse af haveaffald eller også har servicepersonale ansvaret for bortskaffelse af haveaffald, stort affald til sortering og affald til deponi. Der er derfor forskel på, hvad servicepersonalet skal foretage sig for at få hentet affaldet. Der er derfor disse to vejledninger om håndtering af affald fra affaldsgårde:

Affaldsgårde med indsamling af alt undtagen haveaffald, f.eks. skoler

Affaldsgårde med indsamling af alle affaldstyper undtagen haveaffald, stort affald til sortering og affald til deponi, f.eks. Toftegården, Motorsportcentret, Stadion, Hjælpemiddelcentret

For at printe...

Skal du printe miljøhåndbøgerne som en pjece i A5 format, skal du måske foretage nogle printerindstillinger. Følg denne vejledning.


Bemærk: Miljøhåndbogen skal et sideantal der kan divideres med 4 (altså 16, 20 eller 24), for at siderne vil passe som pjece.
Du kan altid få dine dokumenter trykt på rådhusets trykkeri. Kontakt morten.sepstrup.sorensen@albertslund.dk