Ledelsen

Det er til enhver tid lederen på den enkelte arbejdsplads, der har ansvaret for at arbejdspladsen lever op til kravene for det systematiske miljøarbejde


Konkret er det:

  • At arbejdspladsen har en miljøhåndbog
  • At alle medarbejdere kender miljøhåndbogen
  • At arbejdspladsen har miljømål
  • At arbejdspladsen deltager i miljøseminarerne og miljøsamtalen
  • At nye medarbejdere introduceres til kommunens miljøarbejde
  • At miljøarbejdet afspejler arbejdspladsens miljøforhold, og styrkes år for år

Nye ledere kan henvende sig til Miljø & Teknik og aftale et introducerende møde om kommunens miljøarbejde.

Kontakt Andreas Hedeby Jensen, ahb@albertslund.dk. T: 43 68 68 15.