Varme - 2013

Det er sund fornuft ikke bare at fyre for gråspurvene. Dertil har Albertslund Kommune et ambitiøst mål om at spare CO2 og Albertslund Varmeværk er pålagt at spare 2 % fjernvarme hos slutbrugeren årligt.


Derfor er varmebesparelser et fælles miljømål i 2013.

Tovholder:

Tina Reinholdt Jensen, Ejendom, Vej og Park, tina.reinholdt.jensen@albertslund.dk, tlf. 43 68 67 42

Tilmeldingsfrist:

14. marts 2013 på miljøseminaret. Efter udarbejdelse af grønt regnskab vil bygninger med særligt stort varmeforbrug identificeres og motiveres til at gå med i indsatsen.

Deltagere:

Albertslund Idrætsanlæg, Biblioteket (hovedbiblioteket og Hedemarkens bibliotek og medborgerhus), Bofællesskaberne (Humlehusene, Hedemarken, Miravænget, Stoppestedet), Hjælpemiddelcentralen, Formervangen, Herstedøster Skole, BH Rosenly, BH Stensmosen, BH Søndergården og Familiehuset

Deltagerne kan:

- Udbrede viden om hensigtsmæssige vaner.

- Lave en varmesparekampagne målrettet kolleger og / eller brugere af stedet.

- Følge op på vaneændringer med en fælles proces på personalemøder.

Tovholderen tilbyder:

- At identificere de bygnigner der bruger mest varme

- At lave en varmegennemgang (Albertslund Varmeværk) mhp at finde besparelsespotentialer

- At gennemføre enkle tekniske tiltag i en prioriteret rækkefølge. Der er her et begrænset økonomisk råderum.

- At deltage på personalemøde og udbrede viden om gode vaner og adfærd der kan give varmebesparelser

- At følge op på udviklingen af varmeforbruget

Udarbejdet d. 23. maj 2013