Vand 2012

Kommunen har et mål om at vandforbruget pr. borger er faldet til 100 L/døgn inden udgangen af 2012. De seneste år er vandforbruget faldet, og det var i 2010 nede på 104 L/døgn.Når kommunens lokale arbejdspladser arbejder med at spare vand, kan det have en afsmittende effekt på de brugere, der kommer på institutionen, f.eks. forældre til børn i daginstitutioner. Med den fælles indsats om vand håber kommunen at bidrage til den positive udvikling i borgernes vandforbrug.

Tovholder:

Helene Eskildsen, Agenda Center Albertslund, eskildsen@agendacenter.dk tlf. 43 62 20 15

Tilmeldingsfrist:

31. januar 2012 til Helene Eskildsen

Deltagere:

Albertslund Billedskole, Humlehusene 1 og 7, Albertslund Bibliotek, Børnehaven Søndergården, Genoptræningscentret, Humlehusene 3, Herstedøster Sidevej, Børnehuset Rosenly, Klub Kærnehuset, Børnehuset Vejrmøllen, Albertslund Rideskole.

Deltagerne kan:

- Lave en vandsparekampagne målrettet kolleger og / eller brugere af stedet.

- Sætte fokus på leg og vand og f.eks. afholde "vand-fri dag" eller indføre "vand-politi", jf. Idékataloget.

Tovholderen tilbyder:

- At gennemgå jeres vandforbrug mhp at finde besparelsespotentialer

- Undervisning af folkeskoleklasser

- Idékatalog med vandaktiviteter for førskolebørn, kan hentes her

- Indslag for øvrige brugere (ældre, jobsøgende, mv.)

- Uddeling af vandperlatorer

- Kontrol af vandhaner og WC'er der løber

Udarbejdet d. 6. juni 2012