Naturoplevelser og naturerfaringer

I 2014 skal så mange børn fra daginstitutionerne som muligt ud i naturen, have gode oplevelser og lære nye ting.


I Albertslund lærer vi børnene at tage vare på miljøet, og hvad er mere oplagt, end at lade den skønne natur i kommunen være kulissen.

Tovholdere

Karen Gregers, Pædagogisk udviklingskonsulent, Afdelingen for Dagtilbud

Mail: karen.gregers@albertslund.dk

Telefon: 43 68 33 14

Marie Dahl, Pædagogisk udviklingskonsulent, Afdelingen for Dagtilbud

Mail: marie.dahl@albertslund.dk

Telefon: 43 68 33 13

Niels Ringlebjerg Jensen, Miljø- og udviklingsmedarbejder, Miljø & Teknikafdelingen

mail: nrs@albertslund.dk

Telefon: 43 68 68 23

Deltagere

Alle daginstittutioner og Dagplejen deltager som udgangspunkt

Øvrige arbejdspladser kan deltage efter ønske.

Tilmelding

Sker med aflevering af miljømål for 2014.

Formål

Indsatsen har til formål, at give børnene gode oplevelser og erfaringer med uderum, natur og naturfænomener, så de får bedre indblik i og forståelse af naturens fænomener, kredsløb og mangfoldighed. Dette er et grundlag for på længere sigt at udvikle handlekompetencer til at tage hensyn til natur og miljø.

Tovholderne tilbyder:

Afholde kick off arrangement i januar.

Afholde to workshops. Første i april og anden i efteråret.

Uarbejde et katalog over natur- og udelivsoplevelser i kommunen med tilhørende kort (A2 format). Offentliggjort primo april.

Deltagerne kan:

Deltage i kick off arrangement og workshops

Gennemføre processer, så viden og inspiration fra de to workshops spredes til den resterende del af personalegruppen.

Gennemgå oplevelseskataloget

Sætte på dagsordnen, hvordan institutionen forbedrer sine natur- og udelivsaktiviteter pba workshops og katalog.

Afholde natur og udelivsaktiviteter

Læs en udvidet beskrivelse af indsatsen