Fælles miljøindsats

Albertslund Kommune vælger hvert år minimum en fælles miljøindsats, som flere arbejdspladser arbejder med i fællesskab


En fælles miljøindsats fokuserer på et af miljøblomstens emner, så flere trækker i samme retning, og mere mærkbare resultater kan nås.

En fælles miljøindsats har en tovholder og en handlingsplan med aktiviteter. I nogle tilfælde kan en gruppe af arbejdspladser blive udpeget til at deltage. Tovholderen præsenterer i foråret kommunens chefforum for resultater og erfaringer fra den fælles miljøindsats.