Ekstern revision

En gang om året revideres det systematiske miljøarbejde af en ekstern miljørevisor


Miljørevisionen afgør, om miljøarbejdet lever op til kravene i EU's EMAS forordning, og udsteder i givet fald et certifikat som bevis herpå.

Revisionen foregår dels med et revisionsbesøg hos de systemansvarlige, og dels med revisionsbesøg på et antal udvalgte arbejdspladser. Kommunens miljøredegørelse revideres også. Revisionen foregår i begyndelsen af juni.

Som udgangspunkt skal de der får revisionsbesøg ikke forberede sig på nogen særlig måde. Men det er altid en god ide at tjekke om jeres miljøhåndbøger er opdaterede og I kan også gøre jer lidt tanker om, hvilke miljøpåvirkninger jeres aktiviteter medfører.

Miljøtunge enheder kan med fordel også gennemlæse miljøgodkendelser og tilladelser og sikre at alle krav efterleves.

Udover en ekstern revisor deltager en eller to fra Miljø & Teknik under hvert besøg.

Det forventes, at både enhedens leder og miljørepræsentant/-gruppe deltager under revisionen.

EMAS Logo m

Kommunens EMAS logo