Affald

Alle kommunale aktiviteter genererer forskellige former for affald. Vi kan genanvende meget, hvis vi sorterer rigtigt


GR_Ikon _Affald

Emnet affald handler om at minimere mængden af affald og om at sortere og opbevare det affald, som ikke kan undgås, korrekt.

Vi kan minimere affaldet ved at købe fornuftigt ind, f.eks. gå efter minimal emballage, retur – og refill-emballager og undgå engangsmaterialer. Når først affaldet er der, kan det ofte genbruges eller genanvendes. Det kræver blot, at vi sorterer det korrekt ved at følge vores sorteringsvejledning.

Retningslinjer for dig og dine kollegaer

Du skal følge den sorteringsvejledning, der gælder for din arbejdsplads. Din leder og miljørepræsentant ved, hvor du kan finde den. Du kan også se en skabelon for, hvordan I skal sortere under miljøarbejde sat i system.

Ressourceperson

Kontakt Team Affald og Genbrug på 4368 6844, hvis du har problemer med at overholde sorteringsvejledningen eller har spørgsmål om affald.

Læs mere

Se kommunens mål og resultater på affaldsområdet i det grønne regnskab.

Få mere viden om affald og genbrug samt inspiration til læring på Vestforbrændings hjemmeside.