Bortvisning og ulovlig udeblivelse

Medarbejderen bortvises, medarbejderen udebliver ulovligt


Arbejdsgang for "bortvisning af medarbejder"

En bortvisning er en afbrydelse af ansættelsesforholdet her og nu og uden opsigelsesvarsel.

Der kan være grund til at bortvise, hvis en medarbejder opfører sig på en måde, så medarbejderen groft misligholder sine forpligtelser overfor arbejdspladsen.

Der skal være tale om en grov måde at opføre sig på, der er fuldstændig uforenelig med det at være medarbejder på en arbejdsplads og/eller uforenelig med stillingens natur.

Populært sagt er der 3 typeeksempler på grunde, men om der også i en aktuel situation er et grundlag er en meget konkret vurdering hver gang.

De 3 typeeksempler er, hvis medarbejderen:

•"Tager af kassen..." - enten fordi medarbejderen direkte stjæler fra arbejdspladsen mere bogstaveligt, eller fordi medarbejderen for eksempel får løn under sygdom og under sygemeldingen arbejder et andet sted

•"Går i kassen..." - det vil sige opfører sig groft seksuelt krænkende

•"Slår på kassen..." - det vil sige opfører sig voldeligt

Det er Juridisk Afdeling, der har kompetencen til at bortvise.

Hvis en medarbejder opfører sig på en af de måder, der er beskrevet, skal lederen STRAKS samme dag eller når lederen er blevet opmærksom på problemet, kontakte en personalekonsulent.

For at kunne bortvise er det nemlig helt afgørende, at der reageres med det samme overfor medarbejderen. Hvis ikke der reageres med det samme, vil det blive tolket som om, at den måde, medarbejderen har opført sig på, nok er uacceptabel men ikke på en måde, der gør, at ansættelsesforholdet kan afbrydes her og nu og uden opsigelsesvarsel.

Når lederen kontakter en personalekonsulent, vil Juridisk Afdeling vurdere, om der er et sagligt grundlag for at bortvise medarbejderen. Herefter bliver medarbejderen i de fleste tilfælde indkaldt til en samtale med kort varsel, hvor medarbejderen bliver konfronteret med den groft uacceptable adfærd og den dokumentation, der er for det.

Hvis der på baggrund af samtalen fortsat er grundlag for at bortvise medarbejderen, vil det blive konkluderet i referatet fra samtalen, at medarbejderen d.d. ikke længere er ansat i Albertslund Kommune.

Ulovlig udeblivelse er, når medarbejderen bliver væk fra arbejdet uden at have en lovlig grund til det.