Hvad kan være en grund til at bortvise

Medarbejderen bortvises, medarbejderen udebliver ulovligt


Der kan være grund til at bortvise, hvis en medarbejder opfører sig på en måde, så medarbejderen groft misligholder sine forpligtelser overfor arbejdspladsen.

Der skal være tale om en grov måde at opføre sig på, der er fuldstændig uforenelig med det at være medarbejder på en arbejdsplads og/eller uforenelig med stillingens natur.

Populært sagt er der 3 typeeksempler på grunde, men om der også i en aktuel situation er et grundlag er en meget konkret vurdering hver gang.

De 3 typeeksempler er, hvis medarbejderen:

•"Tager af kassen..." - enten fordi medarbejderen direkte stjæler fra arbejdspladsen mere bogstaveligt, eller fordi medarbejderen for eksempel får løn under sygdom og under sygemeldingen arbejder et andet sted

•"Går i kassen..." - det vil sige opfører sig groft seksuelt krænkende

•"Slår på kassen..." - det vil sige opfører sig voldeligt