Advarsler

Hvad er en advarsel


Arbejdsgang for "bortvisning af medarbejder"

Arbejdsgang for forhandling af disciplinære sanktioner

Herunder kan du læse om advarsler til overenskomstansatte:

En advarsel er et varsel til medarbejderen om:

•At en bestemt måde at opføre sig på eller udføre arbejdet på ikke er acceptabel,
•At medarbejderen kun kan blive i sit arbejde, hvis medarbejderen ændrer sin måde at opføre sig på eller udføre arbejdet på

Formålet med en advarsel er, at medarbejderen klart og tydeligt får at vide, at medarbejderen skal ændre på sin måde at opføre sig på eller på sin måde at udføre arbejdet på. Og at medarbejderen kun kan være ansat, hvis det sker.

Udgangspunktet for en advarsel er derfor, at medarbejderen får en chance for at rette ind.

Før der bliver givet en advarsel kan der være en eller flere samtaler med medarbejderen om det, som arbejdspladsen ønsker der skal ske en ændring af, men uden at det har hjulpet.

Hvis medarbejderen ikke retter ind er formålet med en advarsel også, at arbejdspladsen kan dokumentere at medarbejderen skriftligt har fået at vide, hvad det er der skal ændres på, og hvad der sker, hvis medarbejderen ikke retter ind. Det kan være nødvendigt, for at grundlaget for senere at opsige medarbejderen er sagligt og rimeligt.

En advarsel skal:

•Klart og tydeligt beskrive det eller de forhold, der er kritisable
•Klart beskrive hvordan man forventer, at medarbejderen agerer i fremtiden
•Klart og tydeligt fortælle at medarbejderen bliver sagt op, hvis medarbejderen fortsætter med at gøre det medarbejderen bliver kritiseret for.