Overenskomster


Overenskomster findes på KL's hjemmeside

Lønkort findes på FTF's hjemmeside.