Pakke 6 - MED- og arbejdsmiljørepræsentanter

Se hvilke tilbud og muligheder der eksisterer for tværgående kompetenceudvikling i 2016 og 2017.


MED-grunduddannelsen

Alle MED repræsentanter er forpligtet til at gennemføre en MED-grunduddannelse i 2015. Uddannelsen udbydes internt via Parternes Uddannelses Fællesskab.

Tilmelding via Medarbejdersiden

 

Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse

Alle arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere skal gennemføre den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse. Uddannelsen udbydes af Parternes Uddannelses Fællesskab.

Tilmelding til PUF

 

Mental robusthed (stress forebyggelse)

Der udbydes et internt kursus (1 dag) i stressforebyggelse med undervisere udefra.

Tilmelding via Medarbejdersiden

 

Håndtering af sygefravær

½-1 dags internt kursus der udbydes af ØS, og som tager udgangspunkt i en styrket sygefraværsindsats i Albertslund herunder rammer, regler, retningslinjer og strategi  i forhold til sygefravær, og MED repræsentantens ansvar og handlemuligheder i denne forbindelse.

Tilmelding via Medarbejdersiden

 

Social kapital

Der udbydes en workshop til ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, der understøtter arbejdet med Trivsels- og APV-målingen, herunder det gode dialogmøde. Workshoppen fokuserer på arbejdet med at øge arbejdspladsens sociale kapital. Workshoppen finansieres af midler afsat til gennemførsel af Trivsels- og APV måling 2015.

Tilmelding via medarbejdersiden

 

Anvendelse af IPL system

½ dags internt kursus i anvendelse af IPL systemet, som bruges til at administrere MED- og Arbejdsmiljøorganisationen, herunder til at udarbejde handlingsplaner i forbindelse med APV'er. Kurset afholdes af konsulentfimaet Alectia.

Tilmelding via Medarbejdersiden

 

Temamøder

Det gode samarbejdeStore MEDdag

Tilmelding via Medarbejdersiden: link

 

Finansiering

De obligatoriske uddannelser finansieres af SU midlerne mens de supplerende kurser finansieres decentralt. Temamøder finansieres af akutmidler