Pakke 3 - Talentprogram

Se hvilke tilbud og muligheder der eksisterer for tværgående kompetenceudvikling i 2016 og 2017.


Projektlederuddannelse

Valgmodul på diplomniveau som skal gennemføres på Metropol. Den fælles udbyder af projektledelse skal sikre en ensartet tilgang til projektledelse i Albertslund Kommune. En projektlederuddannelse skal altid suppleres med en introduktion til Albertslund Kommunes egen projektledelsesmodel – kontakt birgitte.lund@albertslund.dk for at aftale introduktionen.

Forud for tilmelding til uddannelsen orienteres Økonomi og Stab via udfyldning af det skema der findes i SBSYS: Tilmelding til tværgående uddannelser (00.00.00-A00-24-16).

 

Netværkslederuddannelse

Uddannelsen udbydes i samarbejde med Metropol og har fokus på at ruste talenter til at lede, formidle og facilitere netværksarbejde i Albertslund Kommune. Læs mere 

 

Diplomlederuddannelse

Et eller flere af de seks grundmoduler i diplomlederuddannelsen kan tilbydes medarbejdere med et særligt talent for ledelse, såfremt de forventes at skulle varetage ledelse i Albertslund kommune i nær fremtid.

Forud for tilmelding til uddannelsen orienteres Økonomi og Stab via udfyldning af det skema der findes i SBSYS-sagen: Tilmelding til tværgående uddannelser (00.00.00-A00-24-16).

 

Finansiering

  • Netværkslederuddannelsen finansieres primært af Netværksstrukturen, dertil kommer egenbetaling på 2500 kr. pr. deltager. 
  • Projektlederuddannelsen finansieres decentralt.
  • Diplomlederuddannelse til særlige talenter finansieres decentralt