Pakke 2 - Alle ledere

Se hvilke tilbud og muligheder der eksisterer for tværgående kompetenceudvikling i 2016 og 2017.


Masteruddannelse

Ledere på niveau 3 tilbydes at tage en masteruddannelse i ledelse. Ledere på niveau 4 vil undtagelsesvist  kunne tilbydes en master i ledelse. Såfremt en leder på niveau 4 tager en masteruddannelse i ledelse, skal leders leder ansøge Direktørforum.

Forud for tilmelding til uddannelsen sendes en plan til Økonomi og Stab (aey@albertslund.dk) med angivelse af hvilke moduler der skal finansieres og prisen for de ønskede moduler.

 

Valgfag på diplomniveau

Nye ledere som har gennemført grundmodulerne i diplomlederuddannelse samt mere erfarne ledere har mulighed for at tage valgfag på diplomniveau – fx. valgfag der fokuserer på kommunikation eller procesledelse.

Der vil i løbet af 2017 blive udbudt et valgmodul i ledelse, som er skræddersyet til ledere i Albertslund. Valgmodulet vil have fokus på ledelse på tværs af budget og faggrænser. Modulet offentliggøres så snart det er færdigudviklet.

Forud for tilmelding til uddannelsen orienteres Økonomi og Stab via udfyldning af det skema der findes i SBSYS-sagen: Tilmelding til tværgående uddannelser (00.00.00-A00-24-16).

 

Praksisnær Økonomistyring

Internt kursus i praksisnær økonomistyring.

Kurset annonceres og udbydes på Medarbejdersiden.

 

Jobbytte

Ledere på samme lederniveau opfordres til at sammensætte et sparringsforløb, hvor man kan følge hinanden tæt i en periode, observere, sparre samt "varetage ledelse" for hinanden. Formålet er at skabe ny selvindsigt, inspirere og blive inspireret og derigennem opnå ledelsesmæssig udvikling.

Læs mere om perspektiverne her

eller kontakt Økonomi og Stab på aey@albertslund.dk

 

MentorNetværk 2017

Alle ledere opfordres til at deltage i MentorNetværk 2017, enten som mentor eller mentee. MentorNetværk 2017 er en mentorordning for ledere, der parer mentor og mentees fra både private og offentlige virksomheder.
Læs mere om ordningen her

 

Inspiration mm.

Alle ledere tilbydes sparring, netværk og inspiration via tilbud om deltagelse i:

 

Finansiering

  • Masteruddannelse finansieres delvist af centrale midler og delvist af lederens egen afdeling/direktørområde.
  • Valgfag på diplomniveau finansieres decentralt
  • De øvrige aktiviteter finansieres centralt. Ved central finansiering sendes regning til EAN Nr. 5798008869631 med tydelig angivelse af navn, afdeling og uddannelsesaktivitet.