Kontaktpersoner i personalespørgsmål


Fagligt ansvarlige

Majken Olesen (43 68 60 91)

Rikke Hornemann Brandt (43 68 60 52)

Stine Høst Kjerckebye (43 68 60 31)

Lønteamet (43 68 60 30)

 

Det administrative område 

By, Kultur og fritid - Rikke

Musikteatret - Rikke

Biblioteket - Rikke

Arbejdsmarked, Erhverv og Ydelser - Stine

Jobcentret - Stine

Jobhuset - Stine

Miljø og Teknik - Majken 

Social og Familie - Rikke

Familieafsnittet - Rikke

Det administrative fællesskab - Rikke

Pension og ydelser - Rikke

Myndighedsfunktionen VSB - Rikke

Skoler og Uddannelse - Stine

Dagtilbud - Stine

Sundhed, Pleje og Omsorg - Rikke

Økonomi og Stab - Majken


Det tekniske område

Materielgården - Majken

Stadion - Majken

Rideskolen - Majken

Dyregården - Majken

Albertslund Forsyning - Majken

Intern service - Rikke

Betjentene og rådhuskantinen - Rikke

Rengøringen - Rikke

Vagten - Rikke

Vikingelandsbyen - Rikke


Skoler og SFOer

Egelundskolen og SFO - Stine

Herstedsvester skole og SFO - Stine

Herstedøster skole og SFO - Stine

Herstedlund skole og SFO - Stine

Brøndagerskolen - Stine

UngeCenter - Stine

Musikskolen - Stine

Billedskolen - Stine

UU-Vestegnen - Stine


Dagtilbudsområdet

Dagplejen - Stine

Damgården - Stine

Hyldespjældet - Stine

Kastanjen - Stine

Lindegården - Stine

Roholmhaven - Stine

Rosenly - Stine

Stensmosen - Stine

Storken - Stine

Toftekær - Stine

Troldehøj - Stine

Søndergård - Stine

Baunegård - Stine

Brillesøen - Stine

Sydstjernen -Stine

På sporet - Stine

Ved Vejen - Stine

 

Klubberne

Klub Kærnehuset - Stine

Bakkens Hjerte - Stine

Baunegårdens klub - Stine

Fritidscentret Svanen - Stine

Familiecentret Storagergård - Stine

Ungehuset - Stine

Hedemarken - Stine

Nord - Stine

Motorcentret - Stine


Det specialiserede socialområde for børn og voksne

Herstedøster Sidevej - Rikke

Bofælleskaberne - Rikke

Familiehuset - Rikke

Socialpsykiatrien - Rikke

Den Kriminalpræventive enhed - Rikke

PPR - Rikke

Sundhedsplejen - Rikke

Tandplejen - Rikke


Ældre området

ALBO / Sundhedshuset - Rikke

Humlehusene - Rikke

Genoptræningen - Rikke

Hjemmeplejen:

Sygeplejerskerne - Rikke

Værkstedsgården - Rikke

Nordlyset - Rikke


Specifikke områder

Ansættelse på særlige vilkår - Rikke og Majken

Løntilskud og nyttejob - Rikke

Seniorjob - Majken

Fleksjob, den gamle fleksjobpulje - Majken

Fleksjob, nye regler - Rikke og Majken

Skånejob og løntilskud til førtidspension - Rikke og Majken

Jobrotation - Rikke og Majken

Ansættelse af elever - Rikke

Sygedagpengeregler - Majken, Camilla og Marianne

Ferieregler - Rikke

Barselsregler - Majken

Tjenestemænd - Lone og Ulla

Kørselsgodtgørelse - Rikke

Personalegoder - Stine

Chefer - Majken

Åremålsansættelse - Majken

Specialkonsulenter og chefkonsulenter - Majken

Arbejdstid på Rådhuset - Majken

Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørep. - Rikke