Oprettelse af virksomhedspraktik, løntilskud, praktikophold for studerende samt forskellige praktiske informationer herom

Nedenfor finder du forskellige praktiske informationer omkring oprettelse af virksomhedspraktik, løntilskud, praktikophold for studerende m.v.


Generel information om løntilskud og virksomhedspraktik kan du finde her

NEMID:

For at kunne oprette arbejdsgivertilbud om virksomhedspraktik og løntilskud i systemet "Vitas" skal man have et NEMID. Dette fås ved henvendelse til IT.

Forsikring af studerende:

Studerende, der er i praktik i Albertslund Kommune som led i deres studie, vil som udgangspunkt være omfattet af kommunens arbejdsskadeforsikring, når:  

  • Praktikken er en obligatorisk del af uddannelsesplanen
  • Uddannelsesinstitutionen formidler eller godkender inden for rammerne af uddannelsen

Derudover kigger man på det såkaldte nyttetekriterie  - dvs bidrager den studerende til uddannelsesstedets eller praktikværtens produktion i et ikke uvæsentligt omfang (nyttekriteriet). 

Der kan dog være enkelte undtagelser. Hvis det f.eks. fremgår af praktikkontrakterne, at det er en skole eller andre der dækker.

Hvis du er i tvivl, så kontakt forsikrings- og risikorådgiver Lars Voldum i Miljø og Teknik på 43686706.

Tavshedspligt

Blanket vedr. tavshedspligt for personer i virksomhedspraktik, løntilskud og praktik ifm studie finder du her