Gode forløb med virksomhedspraktikanter, løntilskudsansatte og studerende

Inspiration og materiale som kan være med til at sikre gode forløb for både virksomhedspraktikanter, løntilskudsansatte og studerende og Albertslund Kommune


I økonomi og stab er der blevet udarbejdet et materiale, som kan være en hjælp til at sikre gode forløb med virksomhedspraktikanter, løntilskudsansatte og studerende.

Materialet består af:

  • 10 skarpe spørgsmål om at have virksomhedspraktikanter, løntilskudsansatte og studerende
  • Bilag 1: Inspiration til spørgsmål ved en samtale
  • Bilag 2: Materiale til forventningsafstemning
  • Bilag 3: Inspiration til spørgsmål ved en afsluttende/evaluerende samtale

Materialet er blevet udarbejdet med inspiration fra andres materiale og snak med praktikvejledere og interviews med praktikanter i Økonomi og Stab.

Du kan finde materialet her