Seniorpolitikken, en del af personalepolitikken i Albertslund Kommune

Seniorpolitik og senioraftaler


Seniorpolitikken i Albertslund Kommune er en del af personalepolitikken. Personalepolitikken danner grundlaget for, hvordan Albertslund Kommune som arbejdsgiver håndterer det seniorpolitiske område og sager på området. Omdrejningspunktet i seniorpolitikken er den gensidige interesse.

De seniorpolitiske elementer i personalepolitikken findes i målsætningerne, retningslinjerne og værktørerne i politikken, med Albertslundværdierne som udgangspunktet.