PULS værktøj


PULS værktøjet er et fælles koncept som alle skal bruge. PULS-samtalerne afholdes en gang årligt med hver medarbejder.

Der skal udarbejdes en plan for medarbejderens kompetenceudvikling det følgende år. Denne plan indskrives i skemaet "udviklingsplan" som sidder sidst i værktøjet.

Referat inkl. udviklingsplan skal godkendes af såvel medarbejder som leder.

Referat inkl. udviklingsplan gemmes af lederen i Rollebaseret Indgang i Personalemappen (i mappen "Personaleudvikling"). Medarbejderen skal have et eksemplar af referatet.

PULS værktøjet - Pjece

Udviklingsplan

Husk at vælge "Followyou - pjecer" når du skal udskrive hele konceptet.

Hvis din printer kun kan udskrive i A4, kan du udskrive dokumentet som en PDF fil

PULS værktøjet - PDF