Skemaer og Redskaber

Alle ledere i Albertslund Kommune skal en gang årligt til udviklingssamtale. Nedenfor ser du det koncept, der skal benyttes til udviklingssamtalerne.


Herunder skal du vælge det ledelses niveau der passer til dig. I folderen finder du de skemaer der skal udfyldes og de redskaber, du skal bruge som en hjælp til, at du og din leder får talt om din praksis herunder de eventuelle behov og muligheder, der er for at udvikle din praksis.

Hvis du er leder på flere niveauer, fx en afdelingschef der både leder ledere og medarbejdere, så vælger du de understøttende foldere, som er relevante for dig. Dernæst forholder du dig til den dobbelthed, der er i din ledelsesrolle, og hvad den betyder for de ledelsesarenaer, du skal mestre.