Udskydelse af orlov

Når en medarbejder skal på barsel


En medarbejder har ret til at udskyde dele af retten til fravær. Udskydes retten til fravær, udskydes retten til dagpenge også. Orloven kan dog ikke udskydes, hvis medarbejderen har valgt at forlænge sin orlov.

Udskydelse af orlov kan ske på 2 måder. Enten efter reglerne om, hvad forældre har ret til eller efter reglerne om, hvad forældre kan aftale med arbejdspladsen.

 

Ret til:

En medarbejder har ret til, uden aftale med arbejdspladsen, at udskyde mindst 8 uger og højst 13 uger af de 32 uger, som medarbejderen har ret til efter den 14. uge efter fødslen. Det er kun den ene af forældrene, der kan bruge retten til at udskyde.

Den udskudte orlov skal holdes inden barnet fylder 9 år og orloven skal holdes i sammenhæng. Retten til at holde udskudt orlov 8 – 13 uger, gælder også over for en ny arbejdsgiver.

 

Efter aftale:

En medarbejder kan også udskyde sin orlov efter aftale arbejdspladsen. Efter aftale kan der udskydes op til 32 ugers fravær af orloven, som medarbejderen har ret til efter den 14. uge efter fødslen. Begge forældre kan udskyde efter aftale. Der er ikke nogen undergrænse for hvor meget der kan udskydes. Det udskudte fravær skal holdes inden barnet fylder 9 år.

 

Der er ikke krav derudover til, hvordan orloven skal holdes, og den kan for eksempel holdes drypvis.

Medarbejderen kan med 8 uger varsle, at orloven holdes.