Orlov efter den 14 uge efter fødslen og 6 + 7 + 6 ordningen

Når en medarbejder skal på barsel


Efter den 14. uge efter fødslen, har begge forældre tilsammen ret til 32. ugers fravær fra arbejdet.

Af de 32 uger med dagpengeret har moderen ret til 6 ugers fravær med løn, faderen har ret til 7 ugers fravær med løn, og forældrene har tilsammen ret til 6 ugers fravær med løn, som kan deles mellem forældrene, som de ønsker det.