Omsorgsdage

Når en medarbejder skal på barsel


Medarbejdere har ret til 2 omsorgsdage for hvert barn de har, til og med det kalenderår barnet fylder 7 år. Omsorgsdage er med sædvanlig løn.

Det er biologiske forældre, adoptivforældre og andre der har forældremyndighed over barnet, der har omsorgsdage. Barnet skal enten bo hos, eller regelmæssigt være hos medarbejderen, for at der er ret til omsorgsdage.

Omsorgsdage skal varsles så tidligt som muligt. Omsorgsdage holdes i hele eller halve dage.

Hvis en medarbejder ikke har holdt omsorgsdage, falder de bort, når kalenderåret udløber. Omsorgsdage fra det år barnet er født, kan dog føres over til det næste kalenderår.