Forlængelse af orlov

Når en medarbejder skal på barsel


Efter den 14. uge kan medarbejderen forlænge sit fravær på 32 uger med 8 uger til 40 uger eller med 14 uger til 46 uger. Det er begge forældre, der kan forlænge. Det er ikke muligt at forlænge med andet end 8 eller 14 uger.

Det er ikke muligt at udskyde orloven eller at genoptage arbejdet delvist, hvis orloven er forlænget med 8 eller 14 uger.