Fleksibel barselsorlov

Når en medarbejder skal på barsel


Der er 3 former for fleksibilitet i barselsreglerne:
•Orloven kan forlænges
•Orloven kan udskydes
•Arbejdet kan genoptages delvist

Derudover er der også mulighed for at orlov kan holdes forlods, så forældre kan holde orlov på samme tid.