Udmøntning af budget 2019

Vedtagelsen af budget 2019 den 9. oktober 2018 kan betyde, at vi i kommunen må sige farvel til nogle medarbejdere.


På denne side kan du finde information om processen, hvis vedtagelse af budget 2019 medfører, at vi er nødsaget til at afskedige medarbejdere.

Her vil ledere også finde de skemaer, de skal bruge ved en eventuel afskedigelse, når vi nærmer os vedtagelsen af budgettet.

Siden vil løbende blive opdateret.

  

Her finder du en tidsplan for processen