Personalepolitikken i Albertslund Kommune

Personalepolitikken består af: Albertslundværdierne, Personalepolitiske målsætninger, Retningslinjer for personale og Personalepolitiske værktøjer.


Personalepolitikken består af:

Albertslundværdierne
Personalepolitiske målsætninger
Retningslinier for personale
Personalepolitiske værktøjer

_______
Kernen i personalepolitikken i Albertslund Kommune er Albertslundværdierne, som er:

Den nære relation

Det professionelle råderum

Den gensidige initiativpligt

Mangfoldighed

Demokrati

Værdierne bruges til at vise vejen og pejle retningen, når der er flere mulige veje at gå.

De personalepolitiske målsætninger supplerer værdierne og sætter centrale og vigtige mål for personaleområdet.

Retningslinjer for personale supplerer værdierne og definerer klart, hvad man må og ikke må i bestemte situationer.

Personalepolitiske værktøjer supplerer værdierne og kan bruges i arbejdet med personalepolitiske emner konkret.