Kontaktpersoner i personalespørgsmål


Fagligt ansvarlige

Majken Kondrup (43 68 60 91)

Rikke Hornemann Brandt (43 68 60 55)

Stine Høst Kjerckebye (43 68 60 31)

Pernille Løvendahl Carlsen (43 68 76 43 - tirs-ons-tors)

Lønteamet (43 68 60 30)

 

Det administrative område 

By, Kultur og fritid - Rikke

Musikteatret - Rikke

Biblioteket - Pernille

Borger og Arbejdsmarked - Rikke

Borger og Ydelsescenter - Rikke

Jobcentret - Rikke

Jobhuset - Rikke

Analyse- og udviklingscentret - Rikke

Miljø og Teknik - Stine

Social og Familie - Rikke

Familieafsnittet - Rikke

Det administrative fællesskab - Rikke

Pension og ydelser - Rikke

Myndighedsfunktionen VSB - Rikke

Skoler og Uddannelse - Stine

Dagtilbud - Stine

Sundhed, Pleje og Omsorg - Rikke

Økonomi og Stab - Majken


Det tekniske område

Materielgården - Stine

Stadion - Rikke

Rideskolen - Pernille

Dyregården - Pernille

Albertslund Forsyning - Rikke

Intern service - Pernille

Betjentene og rådhuskantinen - Pernille

Rengøringen - Pernille

Vagten - Pernille

Vikingelandsbyen - Pernille


Skoler og SFOer

Egelundskolen og SFO - Stine

Herstedsvester skole og SFO - Stine

Herstedøster skole og SFO - Stine

Herstedlund skole og SFO - Stine

Brøndagerskolen - Stine

UngeCenter - Stine

Musikskolen - Stine

Billedskolen - Stine

UU-Vestegnen - Stine


Dagtilbudsområdet

Dagplejen - Stine

Damgården - Stine

Hyldespjældet - Pernille

Kastanjen - Pernille

Lindegården - Stine

Roholmhaven - Stine

Rosenly - Stine

Stensmosen - Pernille

Storken - Pernille

Toftekær - Pernille

Troldehøj - Stine

Søndergård - Stine

Baunegård - Stine

Brillesøen - Stine

Sydstjernen - Pernille

På sporet - Stine

Ved Vejen - Pernille

 

Klubberne

Klub Kærnehuset - Stine

Bakkens Hjerte - Stine

Baunegårdens klub - Stine

Fritidscentret Svanen - Stine

Familiecentret Storagergård - Stine

Ungehuset - Stine

Hedemarken - Stine

Nord - Stine

Motorcentret - Stine


Det specialiserede socialområde for børn og voksne

Herstedøster Sidevej - Rikke

Bofælleskaberne - Rikke

Familiehuset - Rikke

Socialpsykiatrien - Rikke

Den Kriminalpræventive enhed - Rikke

PPR - Rikke

Sundhedsplejen - Rikke

Tandplejen - Pernille


Ældre området

ALBO / Sundhedshuset - Rikke

Humlehusene - Rikke

Genoptræningen - Rikke

Hjemmeplejen:

Sygeplejerskerne - Rikke

Værkstedsgården - Rikke

Specifikke områder

Ansættelse på særlige vilkår - Rikke og Majken

Løntilskud og nyttejob - Rikke

Seniorjob - Lone

Fleksjob, den gamle fleksjobpulje - Majken

Fleksjob, nye regler - Rikke og Majken

Skånejob og løntilskud til førtidspension - Rikke og Majken

Jobrotation - Rikke og Majken

Ansættelse af elever - Rikke

Sygedagpengeregler - Majken, Camilla og Marianne

Ferieregler - Ulla

Barselsregler - Camilla

Tjenestemænd - Lone og Ulla

Kørselsgodtgørelse - Rikke

Personalegoder - Stine

Chefer - Majken

Åremålsansættelse - Majken

Specialkonsulenter og chefkonsulenter - Majken

Arbejdstid på Rådhuset - Majken

Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørep. - Rikke