Kontaktpersoner i personalespørgsmål


Af denne oversigt fremgår hvem af personalekonsulenterne, der er kontaktperson for de enkelte afdelinger og enheder i personalespørgsmål pr. 1. september 2020.