Oversigt over medarbejdere i HR&Jura

Nedenfor kan du finde oplysninger om medarbejderne i HR & Jura og hvem der kan hjælpe dig med hvad


Majken Kondrup 

Stilling: Leder af HR & Jura 

 

Telefon: 43 68 60 91 

E-mail: majken.kondrup@albertslund.dk 

 

HR  

Bente Poulsen 

Stilling: Konsulent 

Jeg kan hjælpe dig med af få mest ud af mange af de tværgående redskaber, som vi bruger til at udvikle og holde retning i Albertslund Kommune. Det gælder bl.a. vores redskaber til PULS og LULS, vores virksomhedsplaner og den tværgående kompetenceudviklingsplan. Derudover arbejder jeg med ledelsesudvikling generelt i hele organisationen. Det foregår i regí af faste fora som Store Lederdøgn og Lederforum, det sker gennem planlægning (og ind imellem facilitering) af kompetenceudvikling af ledere i AK, og så sker det løbende gennem sparring med ledere, der ønsker at skabe en forandring i deres team af medarbejdere eller ledere. Ønsker du at sparre om netværk, eller få mere viden om måden vi arbejder med netværk i Albertslund, så er jeg også et godt bud.   

Jeg kan ikke hjælpe dig med selve gennemførslen af dine processer, men jeg kan understøtte dig i at få det optimale ud af de redskaber og koncepter, som vi anvender i AK, og jeg kan i mange tilfælde hjælpe dig til at stå endnu stærkere i de udviklingstræk, du ønsker for dig selv eller dit team.  

 

Telefon: 4368 6142 

E-mail: bente.poulsen@albertslund.dk 

 

Joan Bendiksen  

Stilling: Arbejdsmiljøkonsulent 

Jeg kan hjælpe dig med at finde vej i arbejdsmiljøet og MEDsystemet, jeg kan støtte dig i at afklare regler og rammer omkring MED og arbejdsmiljøgruppens arbejde på arbejdspladsen og sikre, at I får forventningsafstemt opgaverne.  Jeg kommer gerne på besøg og holder oplæg omkring rammer og regler for arbejdsmiljø og MED. 

Målgruppen er ledere, AMR, TR og MED-repræsentanter 

Hvis du er leder, kan jeg hjælpe og understøtte dig i at udvikle processer med henblik på at skabe et godt arbejdsmiljø med trivsel og arbejdsglæde - det kan f.eks. handle om stress, kerneopgaven eller social kapital. Det vil typisk ske via sparingsmøder og individuel coaching. 

Målgruppen er ledere 

Jeg kan som udgangspunkt ikke hjælpe dig med selve gennemførelsen af dine processer, men jeg kan understøtte dig, i at få det optimale ud af de processer og overvejelser du gør dig omkring din ledelsesopgave. 

 

Telefon: 43686086 

E-mail: joan.bendiksen@albertslund.dk 

 

Ingelise Hermund  

Stilling: Udviklingskonsulent 

Hvis du er leder kan jeg hjælpe dig med trivsel og arbejdsmiljø, forebyggelse og håndtering af sygefravær og sundhed. Du har mulighed for en-til-en-samtaler. 

Hvis du er medarbejder og har spørgsmål om trivsel, arbejdsmiljø eller sygefravær skal du gå til din AMR, TR eller din leder. 

Jeg kan ikke hjælpe dig med: Hvis du er medarbejder, kan jeg ikke hjælpe dig med individuelle samtaler og henviser til psykologisk rådgivning og krisehjælp via Falck Healthcare på 7010 2012.  

 

Telefon: 5166 4815 

E-mail: ihe@albertslund.dk 

 

Rikke Brandt  

Stilling: Personalekonsulent 

Jeg kan hjælpe dig med personalejuridiske spørgsmål, hvis du er leder. Hvis du er medarbejder skal du henvende dig til din leder med eventuelle personalejuridiske spørgsmål.  

 

Telefon: 4368 6055 

E-mail: rikke.brandt@albertslund.dk 

 

Maria Zinckernagel  

Stilling: Stud.jur. 

Jeg kan hjælpe dig med personalejuridiske spørgsmål, alkoholbevillinger og andre juridiske spørgsmål.  

 

Telefon: 2331 6758 

E-mail: azn@albertslund.dk 

 

Stine Høst Kjerckebye  

Stilling: Personalekonsulent  

Jeg kan hjælpe dig med personalejuridiske spørgsmål, hvis du er leder eller ansat til at varetage personaleadministration. Hvis du er medarbejder, skal du henvende dig til din leder med eventuelle personalejuridiske spørgsmål.  

 

Telefon: 43686031 

E-mail: stine.hoest.kjerckebye@albertslund.dk 

 

Pernille Carlsen  

Stilling: Personalekonsulent  

Jeg kan hjælpe dig med personalejuridiske spørgsmål, hvis du er leder eller personaleadministrativ medarbejder. Jeg arbejder med mange af de mere overordnede personalejuridiske problemstillinger som f.eks. arbejds- og opholdstilladelse, retningslinjer og politikker, referencer, straffeattester, befordring m.v. Jeg har desuden grundigt kendskab til organisationen, personaleadministration og indberetning i Rollebien.  

Jeg kan ikke hjælpe dig med boligjuridiske problemstillinger eller GDPR-juridiske spørgsmål. 

 

Telefon: 43687666 

E-mail: pernille.carlsen@albertslund.dk 

 

Astrid Munk Bjerg

 

Stilling: Jurist 

Jeg kan hjælpe dig med aktindsigter, offentlighedsloven, forvaltningsret,  persondataforordningen og persondataloven (GDPR). Jeg hjælper dig gerne med aktindsigter og læser gerne dine databehandleraftaler og rådgiver om dem. 

Jeg kan ikke hjælpe dig med at lave en databehandleraftale eller forhandle den.  

 

Telefon:  

E-mail: tjj@albertslund.dk 

 

Finn S. Christiansen  

Stilling: jurist  

Jeg kan hjælpe dig med sager der vedrører det almene område. Byggesager, renoveringssager, regnskaber. Jeg kan hjælpe dig med fortolkning af gældende lovgivning; herunder almenlejeloven, almenboligloven osv.  Jeg kan vurdere om henvendelser fra borger kan prøves ved beboerklagenævnet.  

Jeg kan ligeledes formidle kontakt til de enkelte administrationsselskaber.  

Jeg kan ikke hjælpe dig med at få en ny bolig. Jeg kan heller ikke hjælpe dig med sager der alene er et anliggende mellem dig og boligselskabet; herunder din plads på ventelisten eller genhusning i forbindelse med eks. skimmelsager. 

Jeg kan heller ikke hjælpe dig med GDPR, aktindsigter eller store forvaltningsretlige anliggender.  

 

Telefon: 4368 6028 

E-mail: fsr@albertslund.dk 

 

Lene Paulli Madsen  

Stilling: jurist  

Jeg kan hjælpe dig med spørgsmål om persondataforordningen og persondataloven (GDPR), kommunalret, kommunalfuldmagtsreglerne, forvaltningsret og offentlighedsloven, herunder aktindsigter. 

Jeg kan ikke hjælpe dig med at lave en databehandleraftale eller forhandle den. 

 

Telefon: 43 68 76 29 

E-mail: lpq@albertslund.dk 

 

Stine B. Jacobsen 

Stilling: jurist  

Jeg kan hjælpe dig med spørgsmål inden for tabt arbejdsfortjeneste.  

 

Telefon: 4368 6137. 

E-mail: taj@albertslund.dk